بالن سواری

شما مي توانيد از درون بالون كه به ملايمت در هوا شناور است، هواي خنك سپيده دم را در حالي كه در ارتفاع چند متري بر فراز دشت سرسبز هستيد، حس كنيد و با شگفتي چشم اندازهايي را كه زيرپايتان پديدار مي شود را تماشا نمایید. در این سفر زمین را از جايي ببينيد كه كمتر كسي ديده است و ابرها را بنگريد و به تماشاي كوههاي نا هموار بپردازيد و افق طلایی را نظاره گر باشید

+4
ایران, دماوند, آبسرد
نیم روز
+4
ایران, دماوند, آبسرد
نیم روز